کردستان -سنندج-بهاران-بلوار زکریای رازی
ساختمان پارک علم و فناوری کردستان-طبقه اول-واحد 116  
کدپستی 6617739434


تلفن : 02191011295

پست الکترونیک : [email protected]

پست الکترونیک : [email protected]


پاسخگویی در 24 ساعت شبانه روز
سامانه پیامکی : 10009105719700