دلایل حضور مشاغل در زوکار
دلایل حضور مشاغل در زوکار

من به عنوان یک صاحب شغل ، به این دلایل ، حاضرم در اولین شبکه تجاری کشوری زوکار عضو شوم .

افتتاح زوکار ، اولین شبکه تجاری کشور
افتتاح زوکار ، اولین شبکه تجاری کشور

سایت زوکار ، اولین شبکه تجاری کشور با قابلیت مدیریت زنجیره تامین ، در تهران و سایر شهر های کشور ، رسما شروع بکار می کند .